banner-gd-thiet-bi-do-dien-cong-to-dien-emic-min-min
banner-gd-thiet-bi-do-dien-cong-to-dien-emic-3-min
banner-gd-thiet-bi-do-dien-cong-to-dien-emic-2-min-min-min
Hình ảnh Module Modbus RTU kiểu GC-01
Posted by: admin Category: Công Nghệ Tags: Comments: 0 Post Date: Tháng Tư 7, 2022

Giải pháp truyền dữ liệu công tơ điện tử về hệ theo tiêu chuẩn Modbus RTU (Modbus RTU kiểu GC-01)

Bạn đang muốn truyền dữ liệu điện năng, thông số tức thời (Dòng điện, điện áp, công suất,…) từ công tơ điện tử về hệ thống BMS thông qua chuẩn Modbus RTU? Bài viết này, gd-thietbidien.com sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp đặt module Modbus RTU GC-01 do Gelex Emic sản xuất vào công tơ điện tử để truyền dữ liệu về hệ thống BMS.

Hình ảnh Module Modbus RTU kiểu GC-01

Hình ảnh Module Modbus RTU kiểu GC-01

1. Giới thiệu Module Modbus RTU kiểu GC-01

 • RS485 module, kiểu: GC-01 là sản phẩm được nghiên cứu và chế tạo tại Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (GELEX ELECTRIC). RS485 module dạng tháo rời, được lắp vào ngăn chứa của công tơ điện tử ba pha mang thương hiệu GELEX EMIC. RS485 module cho phép kết nối với hệ thống BMS (Building Management System) theo chuẩn giao thức Modbus RTU

2. Đặc trưng Module Modbus RTU kiểu GC-01

 • Giao tiếp với công tơ qua cổng UART.
 • Hoạt động liên tục 24/24.
 • Hiển thị trạng thái nguồn qua LED.

3. Thông số kỹ thuật Modbus RTU kiểu GC-01

Mục Tiểu Mục Tham số
Tên GC-01
Thông số cơ bản Dải điện áp hoạt động DC: 7V ~ 15V
Dải nhiệt độ hoạt động -25ºC ~ + 70ºC
Dải nhiệt độ lưu kho và vận chuyển -25ºC ~ + 70ºC
Độ ẩm tương đối
 • Trung bình năm: < 75%
 • 30 ngày trải đều 1 cách tự nhiên trong năm: 95%
 • Thỉnh thoảng đối với ngày khác: 85%
Công suất tiêu thụ < 1W và 5VA
Tham số Chuẩn giao tiếp RS485 2 dây
Điện áp ngõ ra cực đại -7V ÷ 12V
Điện áp ngõ ra có tải ±1.5V
Trở kháng tải 54Ω
Điện áp ngõ vào -7V ÷ 12V
Độ nhạy ngõ vào ±200mV
Trở kháng ngõ vào ≥12kΩ
Tín hiệu vào/ra (Cách ly với mạch điện trong công tơ):
 • Chân Vcc: 5V hoặc 10V
 • Chân TxD
 • Chân RxD
 • Chân GND
Số lượng thiết bị tối đa trên 1 bus RS485 (Sử dụng thêm bộ Repeater để mở rộng) 32 thiết bị
Đặc điểm cơ khí Kích thước (LxWxH)(mm) 86x6x122mm
Trọng lượng <210g

4. Cổng giao tiếp RS485 Modbus RTU kiểu GC-01

 • Cổng RS485, kiểu GC-01 giao tiếp với bên ngoài theo chuẩn giao thức Modbus RTU sử dụng đường truyền RS485 2 dây, bán song công.
  • Chân A: IN/OUT +
  • Chân B: IN/OUT –
Cổng giao tiếp RS485 Modbus RTU kiểu GC-01

Cổng giao tiếp RS485 Modbus RTU kiểu GC-01

4.1. Tốc độ truyền

 • Tốc độ quá trình chuyển dữ liệu (bps): 9600.

4.2. Định dạng ký tự

 • 1 start bit, 8 data bit, 2 stop bit

4.3. Định dạng frame truyền

 • Dữ liệu yêu cầu từ máy chủ
Địa chỉ module Mã hàm Địa chỉ dữ liệu đầu Số lượng thanh ghi Check CRC
1 byte 1 byte 2 byte 2 byte 2 byte
  • Địa chỉ module: định danh cho module, địa chỉ này là duy nhất trong 1 mạng Modbus.
  • Mã hàm: có giá trị là 03 decimal (tương ứng với Read Holding Register trong chuẩn Modbus).
  • Địa chỉ dữ liệu đầu: “địa chỉ thanh ghi đầu” – 40001, tham khảo mục 2.4
  • Số lượng thanh ghi : số lượng thanh ghi muốn đọc, tham khảo mục 2.4
  • Check CRC: check lỗi frame truyền
 • Dữ liệu trả về từ module
Địa chỉ module Mã hàm Tổng số byte trả về Dữ liệu trả về Check CRC
1 byte 1 byte 1 byte n byte (n<=62) 2 byte
  • Địa chỉ module: định danh cho module, địa chỉ này là duy nhất trong 1 mạng Modbus
  • Mã hàm: có giá trị là 03 decimal (tương ứng với Read Holding Register trong chuẩn Modbus)
  • Tổng số byte trả về: số byte dữ liệu trả về
  • Dữ liệu trả về: n = tổng số byte trả về.
  • Check CRC: check lỗi frame truyền

4.4. Định danh dữ liệu của công tơ

 • Mỗi thanh ghi lưu trữ dữ liệu có độ dài 2 bytes, những kiểu dữ liệu có độ dài lớn hơn 2 byte được lưu trữ bằng các thanh ghi liên tiếp nhau, Byte dữ liệu lớn hơn được lưu ở trước.
Thông số Mã OBIS Mô tả Địa chỉ thanh ghi đầu Số lượng thanh ghi Chú thích
Số hiệu sản xuất 40001 4 Kiểu dữ liệu: hexa

“0000000012345678”
→ SHSX: 12345678

Điện năng 1.8.0 Điện năng hữu công tổng chiều giao 40005 4 Kiểu dữ liệu: INT

Đơn vị: kWh

“000000000000061C”
→ 1564 kWh

1.8.1 Điện năng hữu công chiều giao biểu giá 1 40009 4
1.8.2 Điện năng hữu công chiều giao biểu giá 2 40013 4
1.8.3 Điện năng hữu công chiều giao biểu giá 3 40017 4
2.8.0 Điện năng hữu công tổng chiều nhận 40021 4
2.8.1 Điện năng hữu công chiều nhận biểu giá 1 40025 4
2.8.2 Điện năng hữu công chiều nhận biểu giá 2 40029 4
2.8.3 Điện năng hữu công chiều nhận biểu giá 3 40033 4
3.8.0 Điện năng vô công tổng chiều giao 40037 4 Kiểu dữ liệu: INT
Đơn vị: kvarh
“000000000000061C”
→ 1564 kvarh
4.8.0 Điện năng
vô công
tổng chiều
nhận
40041 4
Thông số tức thời 32.7.0 Điện áp tức thời pha A 40045 2 Kiểu dữ liệu: INT
Đơn vị: mV
“00035548” →
218440 mV
52.7.0 Điện áp tức thời pha B 40047 2
72.7.0 Điện áp tức thời pha C 40049 2
31.7.0 Dòng điện tức thời pha A 40051 2 `Kiểu dữ liệu: INT
Đơn vị: mA
“0000206C” →
8300 mA
51.7.0 Dòng điện tức thời pha B 40053 2
71.7.0 Dòng điện tức thời pha C 40055 2
13.7.0 Hệ số công suất tức thời 40057 2 Kiểu dữ liệu: INT
“000003E8” → hệ số
CS: 1000/1000 = 1
Thời gian 40059 4 Kiểu dữ liệu: INT
Năm: 2 bytes đầu
Tháng: 1 bytes
Ngày: 1 bytes
Thứ: 1 bytes
Giờ: 1 bytes
Phút: 1 bytes
Giây: 1 bytes cuối
“07E4091C02111F1E”
→2020/9/28/2/17/31/30

4.5. Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ module Modbus RTU kiểu GC-01

 • Thay đổi địa chỉ module:
  • Module có địa chỉ mặc định là 01,dưới đây là phần mềm gán địa chỉ cho module: 
Phần mềm gán địa chỉ module Modbus RTU kiểu GC-01

Phần mềm gán địa chỉ module Modbus RTU kiểu GC-01

 • Thay đổi mật khẩu module:
  • Mật khẩu mặc định của module là 00000000, thay đổi mật khẩu module theo mật khẩu của công tơ, dưới đây là phần mềm thay đổi mật khẩu module :
Phần mềm thay đổi mật khẩu module Modbus RTU kiểu GC-01

Phần mềm thay đổi mật khẩu module Modbus RTU kiểu GC-01

 • Đọc version module:
  • Version là ngày sản xuất module
Đọc version module Modbus RTU kiểu GC-01

Đọc version module Modbus RTU kiểu GC-01

 • Cấu hình thứ tự các thanh ghi điện năng và thông số tức thời
  • Các thanh ghi điện năng được gửi ra theo thứ tự từ word cao đến word thấp, tuy nhiên có thể tuỳ chọn thứ tự các thanh ghi (các word):
Cài đặt thứ tự các thanh ghi Modbus RTU kiểu GC-01

Cài đặt thứ tự các thanh ghi Modbus RTU kiểu GC-01

4.6. Hướng dẫn đọc dữ liệu Modbus RTU kiểu GC-01

 • Ví dụ: đọc thông số điện năng của công tơ có địa chỉ là 50.
  • Thanh ghi bắt đầu là thanh ghi số 40003 (tương đương địa chỉ dữ liệu đầu là 2), số lượng thanh ghi là 40. Fram truyền như sau
0x32 0x03 0x00 0x02 0x00 0x28 0xE1 0xD7
Địa chỉ module Mã hàm Địa chỉ dữ liệu đầu Số lượng thanh ghi (40) CRC Check
  • Đây là màn hình nhập các thông số:
Địa chỉ module 50
Mã hàm 03
Địa chỉ thanh ghi đầu 40005
Số lượng thanh ghi 40
Thời gian chờ phản hồi 6000 (ms)
Thời gian giữa 2 lần đọc 10000 (ms)
  • Khi đọc, thời gian chờ phản hồi dữ liệu( timeout) và khoảng thời gian giữa 2 lần đọc dữ liệu (scan rate) tối thiểu 6 giây để lấy được dữ liệu tốt nhất, Dữ liệu trả về:
0x32 0x03 0x50 Dữ liệu CRC Check
Địa chỉ module Mã hàm Tổng số byte trả về (80) 80 byte 2 byte
  • Dữ liệu được đọc như sau:
Địa chỉ Giá trị Mô tả
40005 0x0000 Điện năng hữu công tổng
chiều giao:
0xBFF6C (786284) kWh
40006 0x0000
40007 0x000B
40008 0xFF6C
40009 0x0000 Điện năng hữu công tổng
chiều giao biểu giá 1:
0x6DD99 (449945) kWh
40010 0x0000
40011 0x0006
40012 0xDD99
40013 0x0000 Điện năng hữu công tổng
chiều giao biểu giá 2:
0x20040 (131136) kWh
40014 0x0000
40015 0x0002
40016 0x0040
40017 0x0000 Điện năng hữu công tổng
chiều giao biểu giá 3:
0x32192 (205202) kWh
40018 0x0000
40019 0x0003
40020 0x2192
………

5. LED chỉ thị trạng thái Modbus RTU kiểu GC-01

 • RS485 module, kiểu: GC-01 có 02 LED chỉ thị trạng thái nguồn
LED chỉ thị Modbus RTU kiểu GC-01

LED chỉ thị Modbus RTU kiểu GC-01

 • Sau khi cắm nguồn: 2 đèn cùng sáng vào bootloader, khoảng 4s sau nhảy vào chương trình chính
 • Trạng thái báo nguồn: Led đỏ nháy 1 giây chỉ thị trạng thái hoạt động bình thường.
 • Trạng thái nhận dạng giao thức công tơ: sau khi cắm module, led xanh nháy 1 lần đối với DLMS, nháy 2 lần đối với giao thức IEC theo TC 103/QĐ-EVN, sau khi nhận dạng công tơ thì led xanh sẽ đứng yên.
 • Trạng thái nhận yêu cầu và trả lại: sau khi module đã nhận dạng giao thức, led xanh nháy 1 lần biểu thị nhận được yêu cầu hợp lệ từ master, nháy 1 lần nữa biểu thị đã trả lại dữ liệu cho master.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Contact Me on Zalo