banner-gd-thiet-bi-do-dien-cong-to-dien-emic-min-min
banner-gd-thiet-bi-do-dien-cong-to-dien-emic-3-min
banner-gd-thiet-bi-do-dien-cong-to-dien-emic-2-min-min-min

Bảng Giá Kiểm Định Công Tơ Điện

Đánh Giá Của Khách Hàng:

0.0 00

  • Giá Kiểm Định Công Tơ Cơ Khí
  • Giá Kiểm Định Công Tơ Điện Tử

GD-electric là nhà phân phối các thiết bị điện mang thương hiệu lớn như EMIC, LUMI, LS, VINA KIP… Bao gồm các thiết bị đo điện chủ lực sau: Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng; Công tơ điện tử 1 pha và Công tơ điện tử 3 pha các loại; Máy biến dòng, biến áp đo lường trung thế, hạ thế; Các thiết bị điện thông minh LUMI; Thiết bị đóng cắt LS; Áp tô mát, Dây và cáp điện, Công tắc – Ổ cắm chìm tường VINA KIP;…

Dịch vụ: Kiểm Định Công Tơ Điện ( Kiểm Định Đồng Hồ Điện ) - Thi công lắp đặt công tơ điện, thiết bị điện.

STT Chủng Loại Đơn vị SL Giá Kiểm Định
(Liên hệ)
I Công tơ 1 pha 220v CCX2
1 3/9A ,5/20A cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
2 10/40A cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
3 20/80A cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
4 40/120A cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
II Công tơ 3 pha cơ khí
1 5A 220/380V hữu công CCX2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
2 5A hữu công 2 phần tử 100V CCX2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
3 5A vô công 380V, hoặc 100V CCX2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
4 10/20A 220/380V CCX2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
5 10/40A 220/380V CCX2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
6 20/40A 220/380V CCX2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
7 30/60A 220/380V CCX2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
8 50/100A 220/380V CCX2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
9 5A 220/380V hữu công CCX1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
10 Công tơ điên tử 3 pha 3 giá các loại CCX2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
III Công tơ điện tử 1 pha
1 1 biểu giá không đo xa (CE38) cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
2 1 biểu giá cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
3 3 biểu giá cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
IV Công tơ điện tử 3 pha
1 1 biểu giá cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
2 nhiều biểu giá cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
V Đồng hồ VOL, AMPE các loại (cấp 2.5)
1 Đồng hồ vol các loại DT96 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
2 Đồng hồ KV DT96 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
3 Đồng hồ ampe các loại DT96 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
4 Đồng hồ KA các lại DT96 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
5 Đồn hồ vol các loại VA01 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
6 Đồn hồ KV các loại VA01 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
7 Đồng hồ ampe các loại VA01 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
8 Đồng hồ KA các lại VA01 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
VI Biến dòng hạ thế (cấp 0.5) hình xuyên
1 50/5A , 75/5A, 5VA W=2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
2 100/5A, 125/5A, 5VA, N1; 150/5A 5VA N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
3 200/5A, 250/5A , 10VA N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
4 300/5A 10VA, 400/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
5 500/5A , 600/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
6 800/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
7 1000/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
8 1200/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
9 1500/5A, 1600/5A 15VA,N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
10 2000/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
11 2500/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
12 3000/5A, 3200/5A 15VA,N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
13 4000/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
14 5000/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
15 6000/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799

 

GD-electric là nhà phân phối các thiết bị điện mang thương hiệu lớn như EMIC, LUMI, LS, VINA KIP… Bao gồm các thiết bị đo điện chủ lực sau: Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng; Công tơ điện tử 1 pha và Công tơ điện tử 3 pha các loại; Máy biến dòng, biến áp đo lường trung thế, hạ thế; Các thiết bị điện thông minh LUMI; Thiết bị đóng cắt LS; Áp tô mát, Dây và cáp điện, Công tắc – Ổ cắm chìm tường VINA KIP;…

Dịch vụ: Kiểm Định Công Tơ Điện ( Kiểm Định Đồng Hồ Điện ) - Thi công lắp đặt công tơ điện, thiết bị điện.

STT Chủng Loại Đơn vị SL Giá Kiểm Định
(Liên hệ)
I Công tơ 1 pha 220v CCX2
1 3/9A ,5/20A cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
2 10/40A cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
3 20/80A cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
4 40/120A cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
II Công tơ 3 pha cơ khí
1 5A 220/380V hữu công CCX2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
2 5A hữu công 2 phần tử 100V CCX2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
3 5A vô công 380V, hoặc 100V CCX2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
4 10/20A 220/380V CCX2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
5 10/40A 220/380V CCX2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
6 20/40A 220/380V CCX2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
7 30/60A 220/380V CCX2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
8 50/100A 220/380V CCX2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
9 5A 220/380V hữu công CCX1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
10 Công tơ điên tử 3 pha 3 giá các loại CCX2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
III Công tơ điện tử 1 pha
1 1 biểu giá không đo xa (CE38) cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
2 1 biểu giá cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
3 3 biểu giá cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
IV Công tơ điện tử 3 pha
1 1 biểu giá cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
2 nhiều biểu giá cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
V Đồng hồ VOL, AMPE các loại (cấp 2.5)
1 Đồng hồ vol các loại DT96 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
2 Đồng hồ KV DT96 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
3 Đồng hồ ampe các loại DT96 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
4 Đồng hồ KA các lại DT96 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
5 Đồn hồ vol các loại VA01 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
6 Đồn hồ KV các loại VA01 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
7 Đồng hồ ampe các loại VA01 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
8 Đồng hồ KA các lại VA01 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
VI Biến dòng hạ thế (cấp 0.5) hình xuyên
1 50/5A , 75/5A, 5VA W=2 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
2 100/5A, 125/5A, 5VA, N1; 150/5A 5VA N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
3 200/5A, 250/5A , 10VA N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
4 300/5A 10VA, 400/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
5 500/5A , 600/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
6 800/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
7 1000/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
8 1200/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
9 1500/5A, 1600/5A 15VA,N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
10 2000/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
11 2500/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
12 3000/5A, 3200/5A 15VA,N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
13 4000/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
14 5000/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799
15 6000/5A 15VA, N1 cái 1 Liên hệ: 08.2332.7799

 

Contact Me on Zalo