banner-gd-thiet-bi-do-dien-cong-to-dien-emic-min-min
banner-gd-thiet-bi-do-dien-cong-to-dien-emic-3-min
banner-gd-thiet-bi-do-dien-cong-to-dien-emic-2-min-min-min

Bảng Giá Kiểm Định Công Tơ Điện

Đánh Giá Của Khách Hàng:
Rate this post
  • Giá Kiểm Định Công Tơ Cơ Khí
  • Giá Kiểm Định Công Tơ Điện Tử

GD-electric là nhà phân phối các thiết bị điện mang thương hiệu lớn như EMIC, LUMI, LS, VINA KIP… Bao gồm các thiết bị đo điện chủ lực sau: Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng; Công tơ điện tử 1 pha và Công tơ điện tử 3 pha các loại; Máy biến dòng, biến áp đo lường trung thế, hạ thế; Các thiết bị điện thông minh LUMI; Thiết bị đóng cắt LS; Áp tô mát, Dây và cáp điện, Công tắc – Ổ cắm chìm tường VINA KIP;…

Dịch vụ: Kiểm Định Công Tơ Điện ( Kiểm Định Đồng Hồ Điện ) - Thi công lắp đặt công tơ điện, thiết bị điện.

STTChủng LoạiĐơn vịSLGiá Kiểm Định
(Liên hệ)
ICông tơ 1 pha 220v CCX2
13/9A ,5/20Acái1Liên hệ: 08.2332.7799
210/40Acái1Liên hệ: 08.2332.7799
320/80Acái1Liên hệ: 08.2332.7799
440/120Acái1Liên hệ: 08.2332.7799
IICông tơ 3 pha cơ khí
15A 220/380V hữu công CCX2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
25A hữu công 2 phần tử 100V CCX2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
35A vô công 380V, hoặc 100V CCX2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
410/20A 220/380V CCX2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
510/40A 220/380V CCX2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
620/40A 220/380V CCX2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
730/60A 220/380V CCX2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
850/100A 220/380V CCX2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
95A 220/380V hữu công CCX1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
10Công tơ điên tử 3 pha 3 giá các loại CCX2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
IIICông tơ điện tử 1 pha
11 biểu giá không đo xa (CE38)cái1Liên hệ: 08.2332.7799
21 biểu giácái1Liên hệ: 08.2332.7799
33 biểu giácái1Liên hệ: 08.2332.7799
IVCông tơ điện tử 3 pha
11 biểu giácái1Liên hệ: 08.2332.7799
2nhiều biểu giácái1Liên hệ: 08.2332.7799
VĐồng hồ VOL, AMPE các loại (cấp 2.5)
1Đồng hồ vol các loại DT96cái1Liên hệ: 08.2332.7799
2Đồng hồ KV DT96cái1Liên hệ: 08.2332.7799
3Đồng hồ ampe các loại DT96cái1Liên hệ: 08.2332.7799
4Đồng hồ KA các lại DT96cái1Liên hệ: 08.2332.7799
5Đồn hồ vol các loại VA01cái1Liên hệ: 08.2332.7799
6Đồn hồ KV các loại VA01cái1Liên hệ: 08.2332.7799
7Đồng hồ ampe các loại VA01cái1Liên hệ: 08.2332.7799
8Đồng hồ KA các lại VA01cái1Liên hệ: 08.2332.7799
VIBiến dòng hạ thế (cấp 0.5) hình xuyên
150/5A , 75/5A, 5VA W=2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
2100/5A, 125/5A, 5VA, N1; 150/5A 5VA N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
3200/5A, 250/5A , 10VA N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
4300/5A 10VA, 400/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
5500/5A , 600/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
6800/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
71000/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
81200/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
91500/5A, 1600/5A 15VA,N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
102000/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
112500/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
123000/5A, 3200/5A 15VA,N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
134000/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
145000/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
156000/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799

 

GD-electric là nhà phân phối các thiết bị điện mang thương hiệu lớn như EMIC, LUMI, LS, VINA KIP… Bao gồm các thiết bị đo điện chủ lực sau: Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng; Công tơ điện tử 1 pha và Công tơ điện tử 3 pha các loại; Máy biến dòng, biến áp đo lường trung thế, hạ thế; Các thiết bị điện thông minh LUMI; Thiết bị đóng cắt LS; Áp tô mát, Dây và cáp điện, Công tắc – Ổ cắm chìm tường VINA KIP;…

Dịch vụ: Kiểm Định Công Tơ Điện ( Kiểm Định Đồng Hồ Điện ) - Thi công lắp đặt công tơ điện, thiết bị điện.

STTChủng LoạiĐơn vịSLGiá Kiểm Định
(Liên hệ)
ICông tơ 1 pha 220v CCX2
13/9A ,5/20Acái1Liên hệ: 08.2332.7799
210/40Acái1Liên hệ: 08.2332.7799
320/80Acái1Liên hệ: 08.2332.7799
440/120Acái1Liên hệ: 08.2332.7799
IICông tơ 3 pha cơ khí
15A 220/380V hữu công CCX2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
25A hữu công 2 phần tử 100V CCX2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
35A vô công 380V, hoặc 100V CCX2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
410/20A 220/380V CCX2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
510/40A 220/380V CCX2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
620/40A 220/380V CCX2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
730/60A 220/380V CCX2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
850/100A 220/380V CCX2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
95A 220/380V hữu công CCX1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
10Công tơ điên tử 3 pha 3 giá các loại CCX2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
IIICông tơ điện tử 1 pha
11 biểu giá không đo xa (CE38)cái1Liên hệ: 08.2332.7799
21 biểu giácái1Liên hệ: 08.2332.7799
33 biểu giácái1Liên hệ: 08.2332.7799
IVCông tơ điện tử 3 pha
11 biểu giácái1Liên hệ: 08.2332.7799
2nhiều biểu giácái1Liên hệ: 08.2332.7799
VĐồng hồ VOL, AMPE các loại (cấp 2.5)
1Đồng hồ vol các loại DT96cái1Liên hệ: 08.2332.7799
2Đồng hồ KV DT96cái1Liên hệ: 08.2332.7799
3Đồng hồ ampe các loại DT96cái1Liên hệ: 08.2332.7799
4Đồng hồ KA các lại DT96cái1Liên hệ: 08.2332.7799
5Đồn hồ vol các loại VA01cái1Liên hệ: 08.2332.7799
6Đồn hồ KV các loại VA01cái1Liên hệ: 08.2332.7799
7Đồng hồ ampe các loại VA01cái1Liên hệ: 08.2332.7799
8Đồng hồ KA các lại VA01cái1Liên hệ: 08.2332.7799
VIBiến dòng hạ thế (cấp 0.5) hình xuyên
150/5A , 75/5A, 5VA W=2cái1Liên hệ: 08.2332.7799
2100/5A, 125/5A, 5VA, N1; 150/5A 5VA N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
3200/5A, 250/5A , 10VA N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
4300/5A 10VA, 400/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
5500/5A , 600/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
6800/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
71000/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
81200/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
91500/5A, 1600/5A 15VA,N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
102000/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
112500/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
123000/5A, 3200/5A 15VA,N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
134000/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
145000/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799
156000/5A 15VA, N1cái1Liên hệ: 08.2332.7799