banner-gd-thiet-bi-do-dien-cong-to-dien-emic-min-min
banner-gd-thiet-bi-do-dien-cong-to-dien-emic-3-min
banner-gd-thiet-bi-do-dien-cong-to-dien-emic-2-min-min-min
Hình ảnh Module Modbus RTU kiểu GC-01

Giải pháp truyền dữ liệu công tơ điện tử về hệ theo tiêu chuẩn Modbus RTU (Modbus RTU kiểu GC-01)

Bạn đang muốn truyền dữ liệu điện năng, thông số tức thời (Dòng điện, điện áp, công suất,…) từ công tơ điện tử về hệ thống BMS thông qua chuẩn Modbus RTU? Bài viết này, gd-thietbidien.com sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp đặt module Modbus RTU GC-01 do Gelex Emic sản xuất vào công […]

Xem thêm...
Hình ảnh công tơ điện tử 1 pha nhiều biểu giá trực tiếp kiểu DDS26D

Hướng dẫn đọc chỉ số và các sự kiện cảnh báo trên màn hình LCD của công tơ điện tử 1 pha nhiều biểu giá trực tiếp DDS26D Hữu Hồng

Bạn đang muốn đọc chỉ số điện năng, thông số tức thời, các sự kiện cảnh báo, Tamper trên công tơ điện tử 1 pha nhiều biểu giá trực tiếp DDS26D của hãng sản xuất Hữu Hồng? Bài viết này, gd-thietbidien.com sẽ hướng dẫn cho các bạn ý nghĩa của các tham số trên màn […]

Xem thêm...
Hình ảnh công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá trực tiếp kiểu DDS26D

Hướng dẫn đọc chỉ số và các sự kiện cảnh báo trên màn hình LCD của công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá trực tiếp DDS26D Hữu Hồng

Bạn đang muốn đọc chỉ số điện năng, thông số tức thời, các sự kiện cảnh báo, Tamper trên công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá trực tiếp DDS26D của hãng sản xuất Hữu Hồng? Bài viết này, gd-thietbidien.com sẽ hướng dẫn cho các bạn ý nghĩa của các tham số trên màn […]

Xem thêm...
Hình ảnh công tơ điện tử 3 pha 4 dây 3 biểu giá trực tiếp kiểu ME-42

Hướng dẫn đọc chỉ số và các sự kiện cảnh báo trên màn hình LCD của công tơ điện tử 3 pha đa chức năng ME-42 Gelex Emic

Bạn đang muốn đọc chỉ số điện năng, thông số tức thời, các sự kiện cảnh báo, Tamper trên công tơ điện tử 3 pha đa chức năng ME-42 của hãng sản xuất Gelex Emic? Bài viết này, gd-thietbidien.com sẽ hướng dẫn cho các bạn ý nghĩa của các tham số trên màn hình LCD, […]

Xem thêm...
Hình ảnh công tơ điện tử 3 pha 4 dây 3 biểu giá gián tiếp kiểu ME-41

Hướng dẫn đọc chỉ số và các sự kiện cảnh báo trên màn hình LCD của công tơ điện tử 3 pha đa chức năng ME-41 Gelex Emic

Bạn đang muốn đọc chỉ số điện năng, thông số tức thời, các sự kiện cảnh báo, Tamper trên công tơ điện tử 3 pha đa chức năng ME-41 của hãng sản xuất Gelex Emic? Bài viết này, gd-thietbidien.com sẽ hướng dẫn cho các bạn ý nghĩa của các tham số trên màn hình LCD, […]

Xem thêm...
Hình ảnh công tơ điện tử 3 pha 4 dây ME-40

Hướng dẫn đọc chỉ số và các sự kiện cảnh báo trên màn hình LCD của công tơ điện tử 3 pha 4 dây ME-40 Gelex Emic

Bạn đang muốn đọc chỉ số điện năng, thông số tức thời, các sự kiện cảnh báo, Tamper trên công tơ điện tử 3 pha 4 dây ME-40 của hãng sản xuất Gelex Emic? Bài viết này, gd-thietbidien.com sẽ hướng dẫn cho các bạn ý nghĩa của các tham số trên màn hình LCD, ý […]

Xem thêm...
Hình ảnh công tơ điện tử 1 pha 2 dây CE-18G

Hướng dẫn đọc chỉ số và các sự kiện cảnh báo trên màn hình LCD của công tơ điện tử 1 pha 2 dây CE-18G Gelex Emic

Bạn đang muốn đọc chỉ số điện năng, thông số tức thời, các sự kiện cảnh báo, Tamper trên công tơ điện tử 1 pha 2 dây CE-18G của hãng sản xuất Gelex Emic? Bài viết này, gd-thietbidien.com sẽ hướng dẫn cho các bạn ý nghĩa của các tham số trên màn hình LCD, ý […]

Xem thêm...
Hình ảnh công tơ điện tử 1 pha 2 dây CE-18

Hướng dẫn đọc chỉ số và các sự kiện cảnh báo trên màn hình LCD của công tơ điện tử 1 pha 2 dây CE-18 Gelex Emic

Bạn đang muốn đọc chỉ số điện năng, thông số tức thời, các sự kiện cảnh báo, Tamper trên công tơ điện tử 1 pha 2 dây CE-18 của hãng sản xuất Gelex Emic? Bài viết này, gd-thietbidien.com sẽ hướng dẫn cho các bạn ý nghĩa của các tham số trên màn hình LCD, ý […]

Xem thêm...
Hình ảnh công tơ điện tử 1 pha 2 dây nhiều giá CE-14

Hướng dẫn đọc chỉ số và các sự kiện cảnh báo trên màn hình LCD của công tơ điện tử 1 pha 2 dây nhiều giá CE-14 Gelex Emic

Bạn đang muốn đọc chỉ số điện năng, thông số tức thời, các sự kiện cảnh báo, Tamper trên công tơ điện tử 1 pha 2 dây nhiều giá CE-14 của hãng sản xuất Gelex Emic? Bài viết này, gd-thietbidien.com sẽ hướng dẫn cho các bạn ý nghĩa của các tham số trên màn hình […]

Xem thêm...
Contact Me on Zalo